İngiltere’ye ihracat nasıl yapılır?

İhracat; bugünün dünya düzeninde herhangi bir ülke için bir zorunluluktur. Elbette ihracat yapabilmek için öncelikle satışını yapacak ürün ve hizmetlere ve elbette bu ürün ve hizmetleri satacak pazarlara ihtiyaç olacaktır. İşte İngiltere’ye ihracat nasıl yapılır? Sorusunun cevabını verirken en kritik nokta, Pazar noktasında odaklanır. İngiltere’ye ihracat için müşteri nasıl bulunur? Veya İngiliz pazarında nasıl daha etkin olunur gibi sorulara cevap aramak daha doğru olacaktır. Bu noktada ihracat pazarlaması ve günümüzün trendi; dijital ihracat pazarlaması öne çıkar.

İhracat yapabilmek için elinizde yeterli ürün varsa, yapmanız gereken elbette bunu nasıl satacağınızı bulmak olacaktır. Tabii İngiltere yönüne ihracat yapabilmeniz için ürünlerinizin İngiltere gümrüğünden geçebilecek standartlara sahip olmalıdır.

İngiltere’ye hangi ürünler ihraç edilebilir?

İngiltere Avrupa birliği üyeliğini feshetme sürecinde olsa da, zaten bunun öncesinde birlik kurallarına tabiydi demek doğru olmaz. Ülke ne birliğin gümrük birliği kurallarına ne de para birimine tabi değildir. Uluslar arası ticaret noktasında da, kural ve standartları farklıdır. Yani örneğin; Almanya ile İngiltere’ye ihracat yapmak aynı koşullara tabi olmayacaktır.

Burada avantaj olarak, ülkenin üretim faaliyetlerinin özellikle son 20-25 senede ciddi oranda azalması gösterilebilir. Bir ok ürünü ithal eden ülkeye, Türkiye’den hemen her ürün ihraç edilebilir. Ancak belirttiğimiz gibi bu ülkenin standartları farklı ve bir miktar da zordur. İngiltere’ye ihracat konusunda sıkıntı yaşamamak adına, pazarlama dışındaki faaliyetler için gümrük müşavirliği hizmeti almanız gereklidir.

İhracat, her ne kadar mikro ölçekte kolaylıkla yürütülebilen bir faaliyet olsa da, büyük miktarlarda ve özellikli ürünlerin ihracı, zahmetli ve bir miktar maliyetli olabilir. Tabii ticaretin neticesinde elde edilecek gelir ve döviz farkından dolayı ortaya çıkacak kar elbette tüm bu süreçlerin maliyetlerini karşılar. Bu noktada geleneksel pazarlama yerine dijital pazarlama tercih etmek, kar maksimizasyonu bakımından önemli olarak tanımlanabilir.

İngiltere’ye En Çok Hangi Ürünleri Gönderiyoruz?

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkisi özellikle son zamanlarda artış gösteren bir eğilimdedir. Yapılan araştırmalar seneler içinde değişmekle birlikte, İngiltere son senelerde en çok ihracat yaptığımız 5 ülke arasına girmiştir.

Dünyada en çok ithalat yapan 10 ülkeden biri olan İngiltere’nin Türkiye’den yaptığı ithalatı tüm ülkelerden yaptığı toplam ithalatın %1,8’ine denk gelmektedir. Bu oranın düşük olmasının sebebi İngiltere’nin ürün ithalatı açısından önünde çok sayıda ülke seçeneği olmasıdır. İngiltere’nin yaptığı ithalatın %50 den fazlası Avrupa Birliği ülkelerinden oluşmaktadır.

İngiltere’nin en çok ithalat yaptığı ülke Çin’dir. İngiltere ürünlerinin %10 unu Çin ithal etmektedir. Çin’in ardından %9 lük oranla Amerika gelmektedir. (Veriler her sene değişmektedir.)

Türkiye ve İngiltere arasında devam eden ticarette Türkiye, İngiltere’ye yaptığı ihraçlarda en çok araç ihracı yapmıştır. Bunun yanında birçok tekstil ürünleri de İngiltere’ye ihraç edilen ürünlerin başını çekmektedir.

Türkiye’den İngiltere’ye En Çok gönderilen ürünler:

 • Ziynet eşyaları
 • Değerli taşlar
 • Araba
 • Motosiklet
 • Kamyon, Tır (Ağır vasıta)
 • Örme giysi ürünleri
 • Örülmemiş giysi ürünleri
 • Mekanik cihazlar
 • Elektronik cihazlar
 • Aşı
 • Serum
 • Monitör, projeksiyon v.b
 • Tel ve kablolar (metal)

 İngiltere’ye İhracatı Yasak Ürünler Nelerdir?

İhracatı yasak olan ürünlerin belirlenmesi için belirli dönemler içinde güncellenen tüzükler çıkarılmaktadır.

Son tüzüğe göre aşırı zararlı ve yasal olmayan uyuşturucu tarzı ürünlerin kesinlikle ihracatı yapılmamaktadır. İhracat yapmaya çalışılması durumunda ise yüksek cezalar bulunmaktadır. Uyuşturucunun yanında kaçak ürünler ve tarihi eserleri de suç sayılan ihracatlara örnek olarak gösterebiliriz.

İhracatı yapılmayan ürünler:

 • Uyuşturucu ürünleri
 • Tarihi eserler, yapı parçaları, kitabeler
 • Canlı hayvan (Kesim için ülkeye getirilen besi hayvanları ihraç edilebilir ancak evcil hayvanların ihracı itinayla takip edilmekte ve çoğunlukla izin verilmemektedir.)

 İngiltere İhracatında Kısıtlı Ürünler Nelerdir? 

İngiltere ile yapılan ihracat işlemlerinde üst düzeyde ürün kontrolü yapılmaktadır.

Kontrollerde öncelikle gümrük memurları tarafından ürünün, ihracatı yapılabilen bir ürün olup olmadığına bakılır. Ardından fiziksel olarak ürün gerektiği kadar incelenir. Gerekli belgeler de kontrol edildikten sonra ürün geçişine izin verilir.

Ülkeye sağlık açısından zararlı ürünler, kaçak ürünler girmemesi için gümrükte üst düzeyde incelemeler yapılmaktadır. Kaçak ve sağlıksız ürünlerin yanı sıra çoğu kişi ihracatta ürün sahteciliğine başvurmaktadır. Sahteciliği önlemek için ürünler incelenirken özel kalite kontrol yapılmaktadır.

Bu nedenle ihraç edilecek ürünü getiren kişinin her türlü olasılığı karşı olarak her hazırlığı gerçeğiyle yapıp ürünü o şekilde gümrük noktasına götürmelidir.

İngiltere’de Kısıtlı Ürünler:

Gıda sektöründeki ürünlerde kalite kontrol testi yapılmakta, testi geçmeyen ürünler ülkeye sokulmamaktadır.

İngiltere’nin uyguladığı detaylı denetimler titiz bir şekilde yapılmakta ve bu sayede ülkeye güvenceyle kullanılabilecek ürünler sokulmaktadır.

 Türkiye ile İngiltere Arasında İhracat Durumu Nedir?

Türkiye ile İngiltere Arasındaki ihracat durumu son dönemlerde iki taraf açısından da artmaktadır. Bu artış aşırı ivmeli bir artış olmasa da kabul görür bir artıştır.

Türkiye’nin İngiltere’den İhraç ettiği ürünlerden bahsedecek olursak; Öncelikle Türkiye’nin ihraç ürünlerinde mekanik cihazlar başı çekmektedir. Bunun yanında çok sayıda off-road taşıt ihracı yapılmaktadır. En çok ihraç edilen ürünleri sıralayacak olursak;

 • Plastik ürünleri
 • Eczacılık ürünleri
 • Elektrikli cihazlar
 • Motorlu kara taşıtları
 • Demir ve Çelik ürünleri
 • Mekanik cihazlar
 • Demir külçeleri (artık eritme sonucu oluşmuş)
 • Gaz türbinleri
 • Pistonlu motorlar (içten yanmalı motorlar)
 • İlaç

İngiltere’nin ithalat ihracat ürünleri

 • Altın
 • Motorlu taşıtlar
 • Dolandırılmış ilaçlar
 • Telefon, televizyon, bilgisayar v.b
 • Araç parça ve aksesuarları
 • Petrol yağı
 • Kod okuyucu makineler,
 • Büyük taşıtlar helikopter, uçak v.b

İthalat bakımından önceki senelere göre artış göstermeyen İngiltere, önceki yılların seviyesine paralel bir ithalat grafiğine sahiptir. İngiltere’nin en çok ithalatını yaptığı ürünler değerli taşlardır (altın).

 İngiltere’nin en çok ihracatını yaptığı ürünler:

 • Motorlu taşıtlar
 • Etil alkol
 • Serum
 • Aşı
 • Toksin
 • Hayvan kanı
 • Ham petrol
 • Gaz tribünleri
 • İlaç

İngiltere son zamanlarda ihracatta yüksek oranda bir büyüme gerçekleştirmiştir. Bu büyüme ekonomik anlamda yüksek getiri sağlamıştır. İngiltere’nin en çok ihraç ettiği ürün Motorlu taşıtlardır.

İngiltere Türkiye ticaret ilişkisi

İngiltere ile Türkiye arasındaki ithalat – ihracat ilişkisi üst düzeyde olmamakla birlikte her sene artış göstermektedir.

İngiltere’de Müşteri Nasıl Bulunur?

İngiltere; dünyanın en kalabalık ve milli gelir bakımından en güçlü ülkelerinden bir tanesidir. Britanya’ya bağlı çok sayıda devletin merkezi olarak tanımlanan İngiltere’de 80’lere kadar sanayi alanında Avrupa’nın Almanya ile birlikte sayılı ülkelerinden birisi iken, bugün daha çok finans ve değerli maden ticareti noktasında etkili ülkelerinden birisi haline gelmiş durumadır. Bir ada ülkesi olması ve iklim özelliklerinin ziraat konusunda kısıtlı olması nedeniyle, gıda ürünlerinin üretimi noktasında da dışarıdan yoğun bir ithalat yapıldığını söylemek mümkündür.

Milli gelir seviyesi Avrupa ortalaması ve bunun üzerinde görünen İngiltere, Türkiye’den belli ölçekte ürün satın alır. İngiliz tüketiciler Türk ürünlerini beğeni ile kullanır ki, bu ürünlerin başında tekstil ürünleri gelmektedir. Ülkedeki genel fiyatlar seviyesinin bizim çok üzerimizde olması sebebi ile ülkemizin ürettiği ürünlerin, yüksek karlar eklense dahi bu ülkedeki tüketiciler tarafından tüketilebileceğini söyleyebiliriz. Elbette müşterilerin talebi sadece giyim sanayi ile kalmayacaktır. Gıda sanayi ve zorunlu tüketim ürünlerinde de İngiltere ile Türkiye arasında yoğun bir akış söz konusu olabilmektedir.

Bu noktada İngiltere’ye ihracat yapabilmek için müşteri bulmak; oradaki tüketicilere doğrudan ulaşarak veya İngiltere’deki aracı firmalara erişmek ile mümkün olabilir. Ama her şekilde markanızın bilinirliğini arttırmak adına, İngiliz pazarına kendinizi tanıtmanız gerekir. Bu durumda burada bir işletme kurarak faaliyetlerinizi sürdürmeniz gerekecektir ki, bu çok ağır bir maliyet haline gelebilir.

İngiliz çözüm ortakları ile çalışmak ise size karlılıkta büyük kayıp olarak dönecektir. Bu durumda eldeki tek alternatif, doğru pazarlama stratejisini kurup, ülkede ürünlerinizin talep edilmesini sağlamak olacaktır.

Doğru Pazarlama Stratejisi Nedir?

Doğru pazarlama stratejisi; ürün veya hizmetlerin, tüketiciye en yoğun biçimde ulaştırıldığı en uygun maliyetlerle gerçekleştirilen pazarlama etkinliğidir. İngiltere’ye ihracat pazarlaması yaparken doğru stratejiyi nasıl kurabileceğimize bakalım.

Pazarlama yapabilmek için geleneksel yöntemleri tercih ettiğinizi varsayalım. Bu ülkede bir dağıtımcı firma aile anlaştınız ve perakendeciler tarafından ürünlerinizin talep edilmesini sağlayacaksınız. Bunun için satıcılar sizden “bilinirlik” bekleyecektir. Eğer ürünleriniz, bilinir ve güvenilir olarak kodlanmamışsa maalesef talep görmeniz çok olası değildir. Bunun için elbette müşteri ilişkileri zemininin tesis edilmiş olması gerekir. Tüketicilerin sizi tanıyor olmasalar dahi, ürünleriniz ve markanız hakkında araştırma yaptıklarında size ulaşabiliyor olması gerekir.

Bilinirlik sağlamak için sahada fiziksel olarak yapacağınız tanıtım faaliyetleri için çok ciddi maliyetlere katlanmanız gerekir. Ayrıca bu yapacağınız faaliyetler, uzun vadeli olmayacak, kampanyanız sona erdiğinde etkileri de ortadan kalkacaktır. Bu bakımdan sürekli tutundurma faaliyetleri yapılması gerekli olacaktır. Tabii bu da maliyetin boyutunu büyütür.

Elbette buradan önce aracılar ile bağlantı kurmak gerekir. Bunu sağlayabilmek için de fuarlara katılmalı veya oradaki firmaları bizzat ziyaret etmelisiniz. Sonuç olarak, İngiltere’ye ihracat size çok ciddi bir maliyet haline gelecektir.

Bu bakımdan geleneksel pazarlama etkinlikleri, doğru pazarlama etkinliği olarak tanımlanmayacaktır. Doğru yöntem; günümüzde tüm dünya şirketlerinin benimsediği, dijital pazarlama etkinlikleri olacaktır ki, u etkinliklerin maliyetleri diğer yöntemden çok daha düşükken, kalıcılıkları ve etkileri son derece yüksek olabilmektedir.

Dijital Pazarlama İle İhracat

İç pazarda dijital araçların etkilerini Covid-19 döneminde tüm satıcılar net biçimde gördü. Tüketiciler satın almak istedikleri ürünleri online olarak sipariş etme eğilimlini bu süreçte belirgin biçimde ortaya koydu. Aslında bu durum uzun zamandır böyleydi. Satıcıların online zeminlerin faydasına ikna olması için zorunlu bir süreç gerekli miydi bilinmez ama bugün hemen her satıcı, online platformlarda yer almamanın mümkün olmadığının bilincinde.

İngiltere’ye dijital pazarlama ile ihracat da bu sürecin bir eseridir. Günümüzde bir İngiliz satıcı ürün tedarik etmek için Türkiye’ye gelip, pazara araştırması yapmak yerine, internet aramaı yapmakta ve uzaktan kolaylıkla bağlantıya geçebilmektedir. Kaldı ki, bunun sadece Covid sürecinde değil, geçtiğimiz 10 yıllık periyot içerisinde artarak yapmaya başlamışlardı.

Yani, ürün ve hizmetlerinizi İngilizlere satmak itiyorsanız, onların size ulaşabilmesini sağlamanız gerekiyor. Zira onlar zaten bu ürünlere ihtiyaç duyuyor ve satın almak üzere arama yapıyor. Tek gerçekleşmesi gereken, sizin onlar tarafından erişilebilir olmanız.

Dijital pazarlama; tam da bunu sağlayan kombine bir etkinlik dizisi olarak tanımlanabilir. Bir çok online enstrümanı bir arada kullanarak, gerek alıcıların size erişmesi, gereke doğrudan tüketici teması kurarak marka bilinirliği oluşturmak bu şekilde mümkün olabiliyor.

Pekiyi İngiltere’ye ihracat yapabilmek için ihtiyaç duyduğumuz araçlar nedir ve nasıl kullanılmaları gerekir?

Araçlarınızı Belirleyin

Bir nevi strateji oluşturma sürecine ihtiyacınız var. İngiltere’de ihracat için müşteri bulmak ve buraya mal satma için neleri yapacağınızı uzmanlar eşliğinde belirlemeniz gerekiyor. Açıkça ifade etmek gerekirse, ne kadar dijital medya bilginiz olursa olsun, uluslar arası pazarlama ve özellikle dijital pazarlama alanında uzmanların desteğini almadan yola çıkmamanız gerekiyor. Bu süreçler hassas planlanması gereken süreçlerdir ve yapılacak hatalar uzun vadeye kalmadan tüm yatırımınızın boşa gitmesine neden olabilir.

Her ihracat etkinliği için tam olarak aynı araçtan elbette bahsedilemez. Ancak ihracat pazarlaması için ihtiyacınız olan araçlar genel olarak bellidir. Bunlara kısaca göz atalım.

İnternet Sitenizi Oluşturun

İngiltere, internet kullanım yoğunluğu en yüksek ülkelerden bir tanesidir. Yüksek hızda internetin mobil cihazlar boyutuna gelmesi ile bu ülkede herkesin elinde bir internet kullanan cihaz olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, İngiltere’de herhangi bir tüketiciye bu cihazlar aracılığı ile ulaşmak mümkündür.

Kuracağınız site amaçlarına uygun ve İngilizce olmak durumundadır. Sizin bir ürünün uluslar arası satıcısı olduğunuz bu sitede açıkça ifade edilmeli ve siteniz anlaşılabilir bir tasarıma sahip olmalıdır. Sitenizin tasarımı gibi, içeriğinin de anlaşılabilir olması son derece önemlidir. Site içeriğinin güçlü olması; hem kullanıcı deneyimi, hem de arama motorlarının sitenizi tanımlayabilmesi bakımından çok önemlidir.

Son olarak sitenizin yazılımın bakımından arama motorlarına tam uyumlu olmasına dikkate etmeniz gerekiyor. Siteniz arama motorlarında efektif olarak görüntülenmez ise yapacağınız yatırımın bir anlamı olmayacağını kolaylıkla söyleyebiliriz.

SEO Yapın

SEO; Arama motoru optimizasyonu tanımının kısaltmasıdır. Arama motorları, sitenizin ilgili aramalarda listelenmesini sağlayan ücretsiz araçlardır. Bir çeşit rehber niteliği taşıyan arama motorları, günümüzde tüm tüketicilerin ve hatta distribütör niteliği taşıyan firmaların ürün ve hizmet araması yaptıkları platformlardır. Ancak elbette arama motorlarında ön sıralarda yer almak gerekir. Zira arka sayfaların incelenme yüzdesi düşük olduğundan yeterli efekt elde edilemeyebilir.

İşte sitenizi n sıralara taşıyan etkinlikler SEO ismi ile anılır. Dijital pazarlama araçlarının belki de en önemlisi olan SEO, ihracat söz konusu olduğunda üzerinde çok daha hassas çalışılması gereken uygulamaları kapsar. İhracat SEO veya bir başka ismi ile uluslar arası SEO; özel bir uygulama alanıdır. Bu alanda faaliyet gösteren firmanın, ilgili ülkenin SEO uygulamalarında deneyimli olması son derece önemlidir. Özellikle sektörel uygulamalarda durumun ciddiyeti misli ile artacaktır.

Sosyal Medya Araçlarını Kullanın

Sosyal medya, tüm dünyada olduğu gibi İngiltere’de de yaygın biçimde kullanılır. Son kullanıcılara ulaşmak ve müşteri üzerinde etki uyandırmak için sosyal medya son derece etkili bir mecralar topluluğudur. Facebook, Instagram, Twitter gibi bireysel olarak kullanılan sosyal medya platformlarını kullanabileceğiniz gibi, kurumsal kullanıcılara erişmek için Linkedin ve Xing platformlarını da kullanabilirsiniz. Bu araçlarla müşteri bulmak bir yana, uzun vadeli tutundurma çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz.

Video Paylaşım Platformlarında Ürün ve Hizmetlerinizi Tanıtın

Youtube ve Vimeo gibi platformlar, kullanıcıların yaygın biçimde kullandıkları ortamlardır. Bu ortamlarda ürün ve hizmetlerinizin tanıtım videolarını paylaşarak, hem tüketiciler nezdinde ilgi uyandırabilir, hem de SEO faydası elde edebilirsiniz. Tabii kullanacağınız videoların İngiltere’ye ihracat yapmak temalı olmasına dikkat etmeniz ve olabildiğince profesyonel işler gerçekleştirmeniz gerekecektir.

Reklamlar ve diğer araçlar

Dijital pazarlama zemininde reklam elbette başvurulabilecek bir yöntemdir. Ancak uluslar arası reklamların maliyetleri, hedef ülkenin alım gücü üzerinden hesaplanacağından, son derece yüksek maliyetlerle karşılaşmak mümkündür. Bu bakımdan biz müşterilerimizin, pazarlama maliyetleri dışında, ciddi reklam maliyetlerine katlanmayacağı programlar oluşturup, uygularız. Bu sayede hem kalıcı, hem de etkili sonuçlar oluştururken, bütçeyi zorlamayız.

Siz de İngiltere’ye ihracat yapmak için bu ülkedeki pazarı keşfetmek istiyorsanız bize şimdi ulaşabilirsiniz. Deneyimli ve bu alanda ileri düzey uzmanlık sahibi ekibimizle size en iyi desteği vermek üzere hizmetinizdeyiz.

Bir yorum bırakın