Duyusal Pazarlama Nedir, Nasıl Yapılır?

Sensory marketing olarak temsil edilen bu strateji; duyusal pazarlama örnekleri arasında yer alıp, duygusal pazarlama adını da taşımaktadır. İnsan duyularını hedef alan bir satış stratejisidir. Hedef kullanıcı – potansiyel müşteri gruplarına etki ederek, satın alım işlemlerinin – alışveriş davranışlarının pazarlamacıların lehine doğru değiştirilmesine yardımcı olmaktadır. Elde edilen anket ve araştırmalar gösteriyor ki; insanlar edindiği verilerin %83’lük bir dilimini sadece görme yetileri ile elde edebiliyor. Bu yetiden yola çıkarak geliştirilen pazarlama taktiklerinden biri de sensory marketing olup deneyimsel pazarlama nedir sorusunun da yanıtını barındırmaktadır.

Duyusal Pazarlama Nedir?

İnsan duyularına hitap edici – etkileyici görsel reklamlar ön plana çıkartılarak kullanıcıların satın alım davranışlarına – alışkanlıklarına yön verici etkilerle stratejik pazarlama taktiklerinin birleştirilmesidir. Starbucks duyusal pazarlama taktikleri gibi pek çok marka insanlar farkında bile olmadan stratejilerini geliştirmektedir.

İnsanların tüm duyularına hitap ederek üretilen reklamlar markalarla müşteriler arasında bağ kurmaktadır. İnsanların satın alımlarına yönelik geliştirdikleri alışkanlıkları ve davranışlarının etki altında bırakılarak; ürün – müşteri bağının sağlanması, pekiştirilmesi ve satın alımla sonuçlandırılması ya da iyi bir marka algısı yaratmak için duyusal pazarlama teknikleri uygulanmaktadır.

Duyusal Pazarlama Özellikleri, Nelerdir?

Duyusal pazarlama örnekleri sayesinde pek çok marka insan zihninde; olumlu – kaliteli – çok iyi – çok kaliteli – hizmeti harika – tadı harika – ürünleri çok güzel gibi düşünceler oluşturabilmektedir. Bu strateji kullanıcının ürünü satın almasını sağladığı gibi diğer insanlarla olan iletişimlerde o markanın savunulmasını da sağlamıştır. Kısacası duygusal pazarlama taktikleri satma eylemini hayata geçirmekle kalmıyor, o markayı benimsetiyor, sevdiriyor ve yaygınlaştırıyor. Bir reklam adeta bin reklama dönüşerek etkisini gittikçe arttırıyor. Her müşteriyi gönüllü olarak markaya çalışan bir satış elemanı gibi kullanıyor da diyebiliriz.

Deneyimsel pazarlama nedir sorusunun bir yanıtı olan duyusal pazarlama örnekleri sayesinde, markalar;

  • İnsanların beş duyusuna uygun reklam çalışmaları yaparak, beş duyuya hitap ettikleri için çok daha kalıcı ve olumlu yanılsamalar yaratabiliyor.
  • Birden fazla duyuyla harekete geçildiği için insan zihninde düşünüldüğünden de çok boyutlu etkiler oluşturulabiliyor.

Duyusal Pazarlama Avantajları Nelerdir?

  • Görme yeteneği insan duyuları arasında en fazla kullanılan yetenektir. Bilimsel araştırmalar neticesinde tüm insanların hayatları boyunca edindiği toplam verinin %83’lük dilimi sadece görme yeteneği ile elde edilmektedir. Görsel duyulara hitap edebilecek kadar, estetiği ön plana çıkartılmış reklamlar, indirimler ve kampanyalar kullanıcı – potansiyel müşteriyi en çok etkileyebilen strateji yönetimidir.
  • Reklamlarda yer alan konuşmacı ya da dış sesin kalitesi, ses seviyesi, tiz – bas değerleri müşteriyi satın alma konusunda en çok yönlendiren ikinci duyu yetisine sevk etmektedir. Ses duyusunun en iyi kullanan, müşterilere yansıtılmasını sağlayan bir reklam örneği verecek olursak Coca Cola’nın hiç vazgeçmeden aralıksız olarak yayınladığı şişe kapağı açma sesini gösterebiliriz. Bu ses insanların kulağına öyle kazınmıştır ki reklam metninin tamamını duymasa bile sadece bu kapak açma sesini reklamda ya da kendi hayatı içerisinde duyarak Coca Cola’yı benimsemesi sağlanmıştır.
  • Görme ve duyma yetilerine yönelik gerçekleştirilen stratejilerden sonra sırada dokunma duyusu var. Markalar önceliği görmeye ardından duymaya ve üçüncü aşamada da dokunma yetisine doğru yönlendirmişlerdir. Dokunarak müşteri ve ürün arasındaki bağın kalitesi güçlendirilmekte ve müşteriye seçim şansı idrak ederek benimsemesi sağlanmaktadır. Böylece dokunma yetisi ile de müşterinin satın alım alışkanlıkları ve kararları da markalar tarafından yönlendirilebilmektedir.

S.S.S

Duyusal Pazarlama Stratejisinde En Çok Kullanılan Duyu ve Nedeni Nedir?

Görme duyusudur. Bunun en büyük nedeni canlıların hafızalarında görme duyusunun öncelikli olarak gerçekleşmesidir. Görme duyusuna hitap eden görsel – video içerikli reklamlar, ürün tanıtımları ve tek düze devam ettirilen renkler – tasarımlarla marka algısı oluşturabilmekte – tanınabilirliği sağlanabilmektedir.

Duyusal Pazarlama Neyi Hedef Alır?

Bireyin bizatihi kendisini… Bilişsel farkındalığını… Bilişsel farkındalık insanın kendi düşünceler silsilesini ve sahibi olduğu veriler hakkında düşünebilme odağıdır. Markalar bilişsel farkındalığa yüklenerek bireye bilgi sunar, bilgiyi irdeleyici ve sahiplendirici verilerle donatarak pazarlama stratejilerini kurar. Örneğin ünlü bir kahve zinciri satışı yapan markanın (starbucks gibi) tek düze tasarıma sahip olan mekanlar açması, mekanlarda hep aynı renkleri kullanması, kahve ve diğer materyallerin bir standardı olması, tanıtımların duyulara hitap etmesini sağlayıcı reklamlar döndürmesi gibi.

Duyusal Pazarlama Nasıl İşe Yarar?

Duyusal pazarlama bireylerin hatıralarını hedef alabilmektedir. Bireylerin içinde yatan, unutulmaya yüz tutmuş, sadece görme, tatma, duyma, dokunma gibi duyulardan biri o hatırayı hissettiğinde gün yüzüne çıkar. Bir örnek verecek olursak; on yıl önce tattığınız bir kahvenin tadını asla anlamamışsınızdır. Kahve belki her zaman içtiğiniz kahvedir. Belki çocukluğunuzdan kalma bir tadı anımsatmıştır, belki sunumu hatıralarınıza işlenmiştir belki de bulunduğunuz mekan – görebildiğiniz manzara kahvenin tadını farklılaştırmıştır. Markalar hatıraları canlandırıcı ya da hatıra oluşturucu slogan – stratejilerle yola çıkar.

Görme Duyusunun Duyusal Pazarlamada Sık Kullanılmasının Nedeni Nedir?

Canlıların hafızalarının çoğunun görme duyusunda depolandığı içindir. Duyusal pazarlama stratejilerinde renkler, tasarımlar, şekiller, ışıklandırmalar, atmosfer çok önemlidir. Örneğin renk algısı yaratılarak satın alma eylemlerimiz, davranış ve hislerimiz yönlendirilebilmektedir. Alt örnek olarak kırmızı rengi verebiliriz. Düşünecek olursanız kırmızı rengi ağırlıklı olarak gıda sektöründe, gıda ürünlerinde, gıda markalarında, gıda satış mekanlarında, restoranlarda, zincirlerde görebilirsiniz. Kırmızı renk insana acıkma güdüsünü hatırlatıcı bir ifadeyi temsil eder.

Duyusal Pazarlama Örneği Verir misiniz?

Hem görsel hem işitsel duyulara hitap eden bir örnek verelim. Bu öyle bir örnek olsun ki görmenize bile gerek kalmasın: Coca Cola Reklamı. Reklam bir sahilde ya da aile sofrasında geçer. Siz evin başka odasında olun. Reklam sabittir. Aynı sesler ve görseller kullanılır. Diğer odada iken Coca Cola reklamı olduğunu anlarsınız. Peki neden? Coca Cola kapağının açılma sesi ve bir oyuncunun hafif bir ohh çekişi sabittir. Siz uzun yıllardır aynı reklamları izlediğiniz için hem görsel hem işitsel hafızanıza kola şişesi kapağı açılma sesi işlemiştir. Reklamı görmenize dahi gerek kalmaz.

Bir yorum bırakın