Dijital Pazarlama İle Bal İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın – Tarım Ürünleri Piyasaları’nın Arıcılık isimli bildirisi Ocak 2020’de yayınlanmıştır. Bu verilere göre;

 • 2014 yılındaki kovan sayısı 87,414, 2015: 88985, 2016: 90,413, 2017: 91000 kovan sayısı (kayıtlı olan)
 • Kovan başı kovan verimi kilo bazında; 2014: 20,4, 2015: 20,5, 2016:20,6, 2017: 20,4 olarak saptanmıştır.
 • Toplam bal üretimi; 2014: 1784, 2015: 1825, 2016: 1859, 2017: 1861 olarak kayıtlara geçmiştir.
 • Toplam balmumu üretimi; 2014: 66, 2015: 66, 2016: 67’dir.

Dünya geneli arıcılık sektörü baz alındığında 2017 yılında en çok bal üreten ilk üç ülke şu şekildedir;

 1. Çin 543.000 ton
 2. Türkiye 115.000 ton
 3. Arjantin 76.000 ton

Çin tek başına tüm bal üretim kapasitesinin %29,2’sini karşılamaktadır. 2017 yılı verilerine göre bal üretiminin sadece %12,3’ü Avrupa Birliği ülkelerince üretilmiştir. Kovan sayısında öncü olan ülke ise Hindistan’dır. Hindistan’ın kovan sayısına göre dünyada en çok bal üreten ülkesi olması bekleniyordu ancak Hindistan’daki 2017 verilerinde balın az çıkmasının nedeni verim düşüklüğünden kaynaklandı. 2018 yılı istatistiklerine göre en fazla bal ihracatı yapan ülke Çin’dir. İkinci sırada Arjantin gelmektedir. Üçüncü sırada ülkemizin olması bekleniyordu ama Hindistan oldu.

Türkiye’nin Bal Üretimi

Ülkemizde bala yönelik dış ticaret eylemleri iki ana kategori baz alınarak ayrılmaktadır;

 1. Süzme bal
 2. Petek bal

2018 yılında ülkemizin gerçekleştirdiği bal ihracatının %81’lik dilimi sadece süzme bal üzerine gerçekleştirilmiştir. Elde ettiğimiz balın büyük kısmı vatandaşlarımızca tüketilmiş olup toplam oranın sadece %5,9’luk süzme bal kısmı ihraç edilmiştir. Ülkemiz dünya çapında bal üretiminde ikinci sırada olmasına karşın en fazla kendi tükettiği için dünya bal ihracatı sıralamasında sadece 21. Sırayı elde edebilmiştir. 2018 yılında gerçekleşen bal üretimi seviyeleri bir önceki seneye göre %0,5 oranında düşmüştür. 2019 verilerinde ise bu düşme %23,1’e kadar yükselmiştir.

Türkiye Kovan Verileri

 • Ülkemizin toplam kovan miktarının %11,5’lik kısmı Muğla ilimizde olduğu için kovan miktarı baz alındığında birinci konumda olan ilimiz de Muğla’dır.
 • İkinci sırada Ordu yer almaktadır. Toplam kovan sayısı 559 bin’dir.
 • Üçüncü sırada Çukurova’nın gözde şehri Adana vardır. Toplam kovan sayısı 462 bin’dir.
 • 2017 yılı ile 2018 yılı karşılaştırıldığında; 2018’de kullanılan kovan sayısı bir önceki seneye göre %1,5 oranında yükseliş görülmüştür.
 • Bölgesel kapsamda değerlendirildiğinde en fazla kovan sayısı Ege’de ikinci en fazla kovan sayısı ise Akdeniz’dedir.

Bal’ın Kullanıldığı Sektörler

 • Yemek
 • Besin takviyeleri
 • Pastacılık – tatlı
 • Balmumu sektörü

Türkiye’nin Yıllara Göre Bal İhracatı Durumu

Türkiye ürettiği balın çok büyük kısmını kendisi tüketmektedir. Kalan kısmı ihraç etmektedir. Dünya çapında bal ihracatı verilerine bakıldığında ülkemiz bal ihracatı sıralamasında 21. Sırada konumlandırılmıştır.

2019 yılı bal istatistikleri ve Türkiye’nin bal ihracatı raporu şu şekildedir;

 • %38 Almanya
 • %14,4 ABD
 • %11 Arabistan
 • %3,8 Avusturya
 • %3,3 Kuveyt

En Fazla Bal İthalatı Yapan Ülkeler

2018 yılı baz alındığında en fazla bal ithal eden ülkeler şunlardır;

 • Fransa %5,5
 • Japonya %6,5
 • Birleşik Krallık %7,4
 • Almanya %12
 • ABD %28,8

Bal İhracatı Nasıl Artırılır?

Türkiye bal üretimi konusunda potansiyeli yüksek olan ülkelerden biridir. Ancak buna rağmen üretmiş oluğu ballardı ihraç etmekte aynı başarıyı gösterememektedir. Bal ihracatını artırmanın temel yollarından biri dijital pazarlama tekniklerinin kullanılmasıdır. Teknolojinin ve internetin insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte, pazarlama biçimleri de büyük değişikliğe uğramıştır. Geleneksel pazarlama artık işlevini kaybetmiş ve dijital pazarlama hem ihracatta hem de iç ticarette temel belirleyen haline gelmiştir. Bu yüzden de ihracat rakamlarını artırmak isteyen firmalar açısından dijital pazarlama bir zorunluluk halini almıştır. Dijital pazarlamanın getirmiş olduğu olanaklar sayesinde dünyaya ulaşmak ve hedef pazarı büyütmek daha olanaklı bir hale gelmiştir.

İhracatı Artırmada SEO’nun Önemi

İngilizce Search Engine Optimization kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olan SEO kelimesi, dünyada uzun zamandır kullanılıyor olmasına rağmen, Türkiye’de yeni yeni kullanılmaya başlanan bir kavramdır. Firmaların internet sitelerinin Google aramalarında daha üst sıralarda yer almasına olanak sağlayan bu yöntem sayesinde ihracatı artırmak olanaklı hale gelmektedir. Herhangi bir konuda arama yapmak isteyen ya da internet üzerinden bir şey satın almak isteyen insanlar genellikle Google’da çıkan ilk sıradaki sitelerden yararlanmaktadır.

Bu yüzden de işletmeler açısından ilk sıralara çıkabilmek büyük bir öneme sahiptir. Bu durumu olanaklı kılan şey ise SEO çalışmasının yapılmasıdır. Ancak SEO çalışması konusunda uzman bir ekipten destek alınması önemlidir. Hatalı SEO çalışmaları, ilgili sitenin Google tarafından yanlış anlaşılmasına da neden olabilir.

Sosyal Medyanın Gücü

Özellikle akıllı telefonların yaygınlaştığı ve neredeyse herkesin elinde görülmeye başladığı bu çağda sosyal medya platformları da büyük bir potansiyele kavuşmuştur. Play Store üzerinde yer alan sosyal medya uygulamalarının her birinin neredeyse 1 milyar kişiden fazla indirme sayısı vardır.

Bu da işletmeler açısından sosyal medyanın büyük bir Pazar potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bal ihracatını artırmanın yollarından biri de sosyal medyada aktif biçimde yer almak ve sosyal medya reklam çalışmaları yaptırmaktır. Ancak SEWO uygulamasında olduğu gibi burada da uzman bir ekiple çalışmak, reklam için ayrılacak olan bütçenin boşa gitmesini önleyecektir.

Dijital Reklamcılıkta Yapay Zekâ Uygulamaları

Teknoloji dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler, yavaş yavaş insanlar tarafından yapılan faaliyetlerin makineler tarafından yapılması evresine geçilmesine neden olmuştur. Teknik alanda yaşanan tüm gelişmelerden aktif olarak yararlanan pazarlama alanı, yapay zekâ uygulamalarından da aktif bir şekilde faydalanmaktadır. Bal ihracatı konusunda satış rakamlarını artırmak isteyen kişiler, dijital pazarlama konusunda yapay zekanın sunduğu olanaklardan da mutlaka yararlanmalıdır.

Özellikle lokasyon bazı analizler sayesinde bal ihtiyacının hangi bölgelerde daha çok görüldüğünün tespit edilmesi, pazarlama için ayrılan bütçenin daha isabetli kullanılabilmesi açısından önemlidir. Ayrıca firmalar yeni bir pazara girecekleri zaman, pazardaki durumun analiz edilebilmesi açısından da akıllı teknolojiler büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Dijital Pazarlamada Google Adwords Kullanımı

Google Adwords, Google tarafından işletmelere sunulan büyük bir olanaktır. Bu olanak sayesinde bal üreticilerinin ürünleri daha geniş müşteri kitlelerine ulaşma olanağına sahip olmaktadır. Bal ihracatının artırılabilmesi açısından Google Adwords reklamlarının kullanılması büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Akıllı teknoloji tabanlı olarak çalışan bu uygulamalar, bal ihracatı için oluşturulacak reklamları yalnızca bu konuda talebi olan ya da b u konuda Google üzerinde aramalar gerçekleştiren kişilerin karşısına çıkarmaktadır. Bu da reklam ve tanıtım için ayrılan bütçenin verimliliğini sağlamaktadır. Ayrıca bu yöntemde dil ve bölge seçenekleri ile özel bir Pazar oluşturmak ve yalnızca bir alana hitap edebilme olanağı da vardır.

Bir yorum bırakın