Bankacılık Sektöründe Dijital Pazarlama

Bankacılık sektöründe yapılan pazarlama hizmet pazarlamasıdır. Hizmet pazarlamasında öncelikle planlama yapılır, daha sonra tanıtım faaliyetleri yürütülür ve ortamda bulunan mevcut ve potansiyel tüketicilerin faydalanabilmesi için  hizmet dağıtımı gibi örgütsel hedeflere odaklanılır.

Hizmet o pazarlamasında en önemli faktör müşteriye sunulan hizmetin ona maksimum faydayı sağladığına ikna etmektir. Bankacılık sektöründe hizmet pazarlaması ile mümkün olan en iyi tanıtımın yapılaması ve pazarın genişletilmesi hedeflenir.

Bankacılık kuruluşları arasında bulunan ticari bankalar geniş bir şube ağına sahiptir. Bu bankalar kamuoyuna en üst düzeyde güven verir.

Bankacılık sektörü pazarlama çalışmasında esas amaç,  daha etkin bir şekilde müşterilerin finansal   ihtiyaç ve isteklerini karşılamak ve bankaları örgütsel hedeflerini de göz önünde bulundurarak rakiplerinden daha verimli hale getirmektir.

Geleneksel Fikirlerin Ötesine Geçin

Toplumda bankacılık sektörü hayata geçmeden önce finansal faaliyetler  para veren kişiler tarafından kurumsal olmayan bir şekilde yürütülüyordu. Bu işlemler kurumlar inisiyatifinde olmayıp bireylerin inisiyatifinde olduğu için çok yüksek faiz oranları uygulanıyordu. Bu nedenle görülen lüzum üzerine sorunların üstesinden gelinmesi için hükümet güvencesinde organize edilen bankacılık sektörü kuruldu.  Daha sonra da bu sektör hızla gelişti ve büyüdü.

Bankacılık sektörü pazarlama çalışmalarında bankalar kurulduğundan bu yana hizmet pazarlaması yapılır. İhtiyaçların karşılanması için müşterinin özel teknik ve hizmetlerinin tasarımı gereklidir. Zaman içinde yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak müşterilerin ihtiyaçları ve bunları karşılama şekilleri de değişiklik göstermeye başladı.

Her geçen gün, daha önceki yöntemle yapılan pazarlama faaliyetleri etkinliğini yitiriyor. Bu nedenle modern yöntemler ile bankaların ve banka sektörü pazarlamasının dijital ortamda yer edinmesi gerekliliği kaçınılmaz olmuştur

Fiziksel Ortam Önemlidir, Pekiyi Yeterli midir?

Bankacılık sektöründe bankalar sundukları hizmetler ile ilgili farkındalık yaratmak zorundadırlar.  Bankacılık sektöründe müşteri memnuniyeti kilit rol oynar. Bu alanda oluşturulan bankaya ait  fiziksel ortam çok önemlidir. İnsanlar üzerinde olumlu ve güvenilir bir etki bırakılabilmesi için fiziksel ortamların en iyi şekilde düzenlenmesi gerekir. Fakat günümüzün gelişen koşullarda bu yeterli değildir.

Gittikçe yoğunlaşan bankacılık faaliyetlerine pazarlamanın önemi gittikçe daha net olarak ortaya çıkıyor. Bankacılık sektöründe pazarlamanın öneminin artmasına yol açan başlıca faktörler şunlardır:

  • Çevresel değişiklikler,
  • Çok yüksek rekabet ortamı,
  • Gittikçe aratan kar isteği,
  • Kentleşme,
  • Teknolojik gelişmelerdir.

Bu nedenle bankacılıkta pazarlama çalışmalarının en modern yöntemlerle yapılması da zorunlu olmaktadır.  Bankacılık sektöründe dijital pazarlama en modern yöntemdir.

Müşterilerinize Nasıl Erişebilirsiniz?

Müşterilere erişebilmek için öncelikle hedef müşteri kitlesi belirlenmelidir. Hedef kitlede insanların neden üzüldüğünü, korktuğunu ve rahatladığını araştırmak gerekir. Daha sonra da bu veriler ışığında nasıl yardımcı olunabileceği düşünülür. Bu düşünce sistemi ile müşterilere erişim için uygun planlar ve stratejiler geliştirilir.

Bu plan doğrultusunda hedef müşterilerin lokasyonu belirlenmelidir. Müşterilerin bulunabilecekleri çevrim içi alanlara, sosyal medya ortamına vb. yerlere ulaşılmalıdır.  Çevrim dışı olarak posta vb. alanlara ulaşılmalıdır. Bu konuda en kolay ve verimli kullanılabilecek kanal internettir.

Bankacılık Sektöründe Pazarlama İçin Hangi Yöntem Benimsenmeli?

Bankacılık sektörü kurulduğundan bu yana güven uyandırmak zorunda olduğu için çeşitli pazarlama faaliyetleri geliştirilmiştir. Bu faaliyetler için daha önceleri konferans ve toplantılar düzenleniyordu ya da posta yolu ile müşterilere ulaşılıyordu.

Fakat bugün internet gibi çok fazla müşteriye aynı anda erişilmesini sağlayan muazzam bir çevrim içi güç bulunuyor. Artık bankaların dijital ortamda pazarlama yapmadan rekabet ortamında varlık göstermeleri imkansızdır.

Bankacılık Sektörü İçin Dijital Pazarlama

Bankacılık sektöründe dijital pazarlama için çeşitli forumlar, sosyal medya sayfaları gibi bütün alanlar değerlendirilmelidir. Bu alanda kullanılan diğer pazarlama araçları web seminerleri, blog gönderileri,  uygun SEO dostu içerik ve görsellerin hazırlanması sayılabilir.

Ayrıca dijital ortamda bankalar müşterileri ve potansiyel müşterileri ile interaktif yönden de iletişim kurabiliyorlar. Bu da müşterileri ilgili bankaya bağlamak için değerlendirilebilecek bir alandır.

Müşterilere ulaşmak için en etkin yollardan bir tanesi de e-posta adreslerine ulaşarak bankanın faaliyetleri ve kampanyaları hakkında bilgi vermektir.

Markanızı Dijitale Taşıyın

Bankanın markasını dijitale taşınmasın pek çok avantajı vardır. Bu konuda önde gelen avantajlar   şunladır:

  • Dijital teknolojilerin kullanımı ile bankanın yalnızca müşteriler ile değil aynı zamanda çalışanlar ve tedarikçiler ile de bağlantısı gelişir.
  • Çevrimiçi etkileşim ile ödeme yöntemlerinde mobil işlevselliğe hatta sosyal medyada banka markası tanıtımın arttırılmasına kadar fayda elde edilir.
  • Dijital ortam karar vermek için ve gelişmiş analitik ile elde edilen büyük bir veri ortamı sağlar  Böylece satış, sigortalama müşteri deneyimi tasarımları gibi çok yenilikçi faaliyetler bankalar tarafından kullanılır.
  • Dijitalleşme ürünler ve iş modelleri arasında yeniliği teşvik etmenin en iyi  yoludur.

SEO Yapın

Bankanıza yeni ve kalıcı müşteriler çekmenin garantili yollarından bir tanesi bilinçli bir SEO çalışması yapılmasıdır.  Yapılan araştırmalar bilinçli bir SEO çalışmasının diğer pazarlama girişimlerine oranla çok daha fazla potansiyel müşteri sağladığını gösteriyor. Söz gelimi ‘’Yakınımdaki Bankalar’’ gibi bir anahtar kelime ile 1 ay içinde 30.3- 70.8 bin Google araması yapılıyor. Sadece bu bile bankanın neden iyi bir SEO çalışmasına ihtiyaç duyduğunu göstermek için yeterlidir.

Fakat bu genel anahtar kelimeler ile ulaşılabilecek onlarca banka bulunuyor. SEO çalışması yaparak arama motorunda bankanızın sırasını yükseltebilirsiniz ve daha çok görünür olmasını sağlarsınız.

Bankanızın dijital pazarlama ile arama motorunda açılan birinci sayfanın en üstünde yer alan ilk 3 arasına girmesi arayıcıların % 66’sının size ulaşabilmesi demektir.

İkinci sayfadaki başlıkları tıklayan arayıcıların genel arayıcılar arasındaki oranı sadece % 10 dur. Bunun anlamı iyi bir SEO çalışması yapılmadığı takdirde arayıcıların sadece % 10’una ulaşabileceğinizdir.

Firmamızın sizin için hazırlayacağı bilinçli SEO çalışması içeren pazarlama ile belirlenen anahtar sözcükler ile hazırlanan etkileyici içerikler sayesinde olabildiğince çok insanı ya da firmayı bankanıza çekebilirsiniz.

Sosyal Medyada Var Olun

Bağlı oldukları mevzuat nedeniyle bankalar pazarlama çalışmalarında çok dikkatli olmak zorundadır. Bu konuda profesyonel olmayan gruplarla çalışmak bankalara ciddi yasal sorumluluklar yükleyebilir. Sosyal medya bankalara erişimin arttırılması ve olabildiğince çok sayıda insanla bağlantı kurulması için son derece uygun bir ortam sağlamaktadır.

İlginç bir şekilde finans, para ve  para ile ilgili sıkıcı yaklaşımlar yerine bankacılık sektörü artık insancıl yönünü göstermek için sosyal medyayı kullanıyor. Günümüzde insanlar eski dönemlere oranla daha sosyaller.

Bu nedenle banka gibi kurumlar çevrimiçi diyalogda homojen tüketici grupları oluşturarak, onlara ulaşabiliyor.   Bankalar sosyal medya ortamı sayesinde ürün ve hizmetleri hakkındaki ipuçlarını ve güncellemeleri paylaşarak tüketici soru ve yorumlarına hızlı cevaplar veriyorlar. Böylece güvenilirliklerini koruyarak sanal ortamda kaliteli pazarlama fırsatlarını değerlendirebiliyorlar.

Sosyal medyada bulunan bankalar bu yolla rakip bankaların stratejilerini de takip edilebilme avantajını elde ediyorlar. Böylece hedef kitle için daha fazla cazibe yaratılma fırsatını da yakalıyorlar.

Kulaktan Kulağa Değil, Ekrandan Ekrana Yayılın

Bankacılık sektöründe diğer bütün sektörler gibi sanal ortamda rekabet edecek ise influencer marketing yönteminden de yararlanmalıdır. Biz dijital pazarlama ajansı olarak bu konuda uzmanlaşmış ınfluencer’larımız ve onların kitlesini bankacılık sektörü dijital pazarlama alanında hizmetinize sunyoruz.

Bir yorum bırakın